Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Quản trị và Kinh doanh

Hội đồng Khoa học và Đào tạo của HSB gồm những nhà khoa học liên ngành có uy tín và những nhà lãnh đạo và quản trị xuất sắc trên nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội. Các thành viên hội đồng đã và đang có đóng góp lớn cho việc hoạch định và thực thi chiến lược phát triển bền vững thương hiệu HSB trực thuộc Đại học Quôc gia Hà Nội. Nhiều thành viên trong hội đồng đang tham gia thiết kế và giảng dạy trực tiếp trong các chương trình đào tạo mới, mang tính liên ngành cao, tiếp cận chuẩn quốc tế và đáp ứng nhu cầu của người học và của xã hội.

 Hội đồng Khoa học và Đào tạo – Khoa Quản trị và Kinh doanh

 Nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

1
PGS.TS.Hoàng Đình Phi, Chủ nhiệm khoa HSB,

Chủ tịch

2
Thượng tướng, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hưởng

Phó Chủ tịch, Cố vấn

3
Thượng tướng, viện sỹ, Tiến sỹ Nguyễn Huy Hiệu

Ủy viên

4
GS.TS.Nguyễn Bách Khoa, nguyên Hiệu trưởng ĐH Thương mại,

Ủy viên

5
GS.TSKH.Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN,

Ủy viên

6 GS.TS.Mai Trọng Nhuận, nguyên Giám đốc ĐHQGHN,

Ủy viên

7 GS.TS.Đoàn Xuân Tiên,  Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước,

Ủy viên

8

PGS.TS. Trần Ngọc Ca

Ủy viên

9

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Ủy viên

10

TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà

Ủy viên

11 S.TS.Andrew Griffiths, Hiệu trưởng Trường KD, ĐH Queensland,

Ủy viên

12 GS.TS.Damian Hine, ĐH Queensland,

Ủy viên

13  

GS.TS Nguyễn Đức Khương

Ủy viên

14

TS. Guillaume Bigot

Ủy viên

15  

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Ủy viên

 

     DANH SÁCH CÁC BỘ MÔN KHOA HỌC VÀ GIẢNG VIÊN

     KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (HSB), ĐHQGHN

TT

Bộ môn

Giảng viên

Chức vụ

1

Bộ môn Quản trị Chiến lược và Kế hoạch

PGS.TS. Hoàng Đình Phi

Chủ nhiệm

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Giảng viên

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Việt

Giảng viên

TS. Nguyễn Minh Tú

Giảng viên

2

Bộ môn Quản trị Công nghệ và Sáng tạo

PGS.TS. Trần Ngọc Ca

Chủ nhiệm

PGS.TS. Hoàng Đình Phi

P.Chủ nhiệm

PGS.TS. Lê Đình Tiến

Giảng viên

ThS.NCS. Vũ Mạnh Hùng

Giảng viên

3

Bộ môn Hệ thống Thông tin và Tri thức

PGS.TS. Trần Văn Hòa

Chủ nhiệm

TS. Bùi Quang Hưng

Giảng viên

ThS. Bùi Thanh Hiếu

Giảng viên

4

Bộ môn Tài chính, Kế toán và Kiểm toán

TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Chủ nhiệm

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hòa

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

Giảng viên

5

Bộ môn Marketing và Thương hiệu

TS. Phạm Văn Hồng

Chủ nhiệm

GS.TS. Nguyễn Bách Khoa

Giảng viên

TS. Hoàng Anh Tuấn

Giảng viên

ThS.NSC. Nguyễn Ngọc Anh

Giảng viên

ThS. Hoàng Hạnh Nguyên

Giảng viên

ThS. Vũ Văn Hiệu

Giảng viên

6

Bộ môn Quản trị Nhân lực và Nhân tài

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Chủ nhiệm

TS. Ngô Vi Dũng

P.Chủ nhiệm

TS. Trịnh Ngọc Huy

Giảng viên

TS. Phạm Anh Tuấn

Giảng viên

 

7

Bộ môn Quản trị An ninh phi truyền thống

TT.TS. Nguyễn Văn Hưởng

Chủ nhiệm

PGS.TS. Hoàng Đình Phi

P.Chủ nhiệm

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thế

Giảng viên

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Giảng viên

TS. Vũ Thị Thao

Giảng viên

8

Bộ môn Văn hóa và Lãnh đạo

TS. Trần Huy Phương

Chủ nhiệm

TS. Trần Kim Hào

Giảng viên

TS. Nguyễn Quốc Việt

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hùng Tiến

Giảng viên

ThS. Nguyễn Ngân Hà

Giảng viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.