Hội đồng Khoa học và Đào tạo – Trường Quản trị và Kinh doanh

Hội đồng Khoa học và Đào tạo – Trường Quản trị và Kinh doanh Hội đồng Khoa học và Đào tạo của HSB gồm những nhà khoa học liên ngành có uy tín và những nhà lãnh đạo và quản trị xuất sắc trên nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội. Các thành viên hội đồng đã và đang có đóng góp lớn cho việc hoạch định và thực thi chiến lược phát triển bền vững thương hiệu HSB trực thuộc Đại học Quôc gia Hà Nội. Nhiều thành viên trong hội đồng đang tham gia thiết kế và giảng dạy trực tiếp trong các chương trình đào tạo mới, mang tính liên ngành cao, tiếp cận chuẩn quốc tế và đáp ứng nhu cầu của người học và của xã hội.

  • Hội đồng Khoa học và Đào tạo – Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

1
PGS.TS.Hoàng Đình Phi, Hiệu Trưởng HSB

Chủ tịch

2
Thượng tướng, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hưởng

Phó Chủ tịch, Cố vấn

3
Thượng tướng, viện sỹ, Tiến sỹ Nguyễn Huy Hiệu

Ủy viên

4
GS.TS.Nguyễn Bách Khoa, nguyên Hiệu trưởng ĐH Thương mại,

Ủy viên

5
GS.TSKH.Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN,

Ủy viên

6 GS.TS.Mai Trọng Nhuận, nguyên Giám đốc ĐHQGHN,

Ủy viên

7 GS.TS.Đoàn Xuân Tiên,  Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước,

Ủy viên

8

PGS.TS. Trần Ngọc Ca

Ủy viên

9

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Ủy viên

10

TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà

Ủy viên

11 S.TS.Andrew Griffiths, Hiệu trưởng Trường KD, ĐH Queensland,

Ủy viên

12 GS.TS.Damian Hine, ĐH Queensland,

Ủy viên

13  

GS.TS Nguyễn Đức Khương

Ủy viên

14

TS. Guillaume Bigot

Ủy viên

15  

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Ủy viên

 

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.