Đào tạo CIE

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (CIE) tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kiến thức chuyên môn, kỹ năng trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp.

Với mục tiêu hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, CIE tiến hành xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn với hệ thống chuyên đề phong phú, đa dạng. Các đối tác, doanh nghiệp có thể lựa chọn các chuyên đề khác nhau để tổ chức lớp học tùy vào nhu cầu, mục đích và nội dung thông tin muốn truyền tải đến người học.