Danh sách các nhà tài trợ công trình cải tạo xây dựng giảng đường nhà B1

Khoa Quản trị và Kinh doanh xin trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của các anh/chị là Giảng viên, Học viên, Cựu học viên và những người đã dành tình cảm sâu sắc cũng như những mong muốn tốt đẹp tới HSB.

Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN xin trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của các anh/chị là Giảng viên, Học viên, Cựu học viên và những người đã dành tình cảm sâu sắc cũng như những mong muốn tốt đẹp tới HSB.

Xin được tri ân và vinh danh những tấm lòng vàng sau đây: