Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET)

Chương trình đào tạo Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) có mục tiêu chính là đào tạo các cử nhân có trình độ kiến thức liên ngành về doanh nghiệp và công nghệ, có kỹ năng tự nghiên cứu và thực hành tốt để có thể làm việc ngay sau khi ra trường và chủ động tiếp tục học tập suốt đời để đổi mới, sáng tạo công nghệ và tham gia vào các quá trình khởi nghiệp và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Sinh viên MET ra trường đảm bảo có 5 nhóm kỹ năng nghề nghiệp về: tiếng Anh, Luật, Quản trị kinh doanh, CNTT, Quản trị công nghệ.

Định hướng nghề nghiệp chính của các cử nhân MET là làm trợ lý cho Hội đồng quản trị/Ban giám đốc, trợ lý cho các trưởng/phó phòng/ban, hoặc tự khởi nghiệp theo năng lực và đam mê.

1. Hệ đào tạo: Cử nhân

2. Ngành: Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ

3. Văn bằng: Cử nhân chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.

4. Ngôn ngữ đào tạo:Tiếng Anh và Tiếng Việt (với một số môn chung như triết học, tư tưởng Hồ Chí Minh, v..v)

5. Thời gian đào tạo: 4 năm.

6. Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn kết hợp xét tuyển 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.