Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên MAC sau khi tốt nghiệp loại Khá/Giỏi có nhiều cơ hội nghề nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo các nhóm công việc:

Nhóm 1: Đại diện Truyền thông cho các tổ chức và doanh nghiệp;
Nhóm 2: Chuyên viên Marketing cho các doanh nghiệp;
Nhóm 3: Chuyên viên Truyền thông cho các tổ chức và doanh nghiệp;
Nhóm 4: Các vị trí khác:
Chuyên viên biên tập nội dung marketing, phát triển thương hiệu, nội dung truyền thông, xây dựng thương hiệu, quan hệ công chúng, phụ trách quảng cáo, phụ trách chiến dịch marketing và truyền thông, làm MC… cho các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ hoặc phi chính phủ.