CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (HSB) – ĐHQGHN

BAN CHỦ NHIỆM KHOA PGS.TS.Hoàng Đình Phi, Chủ nhiệm Khoa

PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thắng, Phó chủ nhiệm Khoa

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI VÀ ĐOÀN THỂ – Đảng bộ

– Công đoàn

– Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM

– Hội Cựu sinh viên

CÁC PHÒNG, BỘ PHẬN CHỨC NĂNG – Phòng Đào tạo

– Phòng Hành chính Quản trị

– Phòng Kế hoạch – Tài chính

– Phòng Tổ chức cán bộ

– Phòng Tuyển sinh

– Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Phát triển

CÁC TRUNG TÂM

– Trung tâm Đào tạo và Tư vấn quản trị HCC

– Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (CEI)

– Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị An ninh phi truyền thống (NSMS)

– Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

CÁC BỘ MÔN KHOA HỌC 1. Bộ môn Quản trị Chiến lược và Kế hoạch

2. Bộ môn Quản trị Công nghệ và Sáng tạo

3. Bộ môn Hệ thống Thông tin và Tri thức

4. Bộ môn Tài chính, Kế toán và Kiểm toán

5. Bộ môn Marketing và Thương hiệu

6. Bộ môn Quản trị Nhân lực và Nhân tài

7. Bộ môn Quản trị An ninh phi truyền thống

8. Bộ môn Văn hóa và Lãnh đạo

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.