Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị An ninh phi truyền thống đầu tiên tại Việt Nam

4Chiều 10/01/2013, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Phiên họp thứ nhất nhóm chuyên gia xây dựng Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị an ninh phi truyền thống  (Master in Management of Non-Traditional Security).Phiên họp dưới sự chủ trì của GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐHQGHN, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng – Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Chiều 10/01/2013, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Phiên họp thứ nhất nhóm chuyên gia xây dựng Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị an ninh phi truyền thống  (Master in Management of Non-Traditional Security).Phiên họp dưới sự chủ trì của GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐHQGHN, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng – Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Với vị thế là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức, đa ngành, đa lĩnh vực, và sứ mệnh tiên phong trong trong giáo dục đào tạo và giải quyết các bài toán về nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, đạt chuẩn quốc tế, ngày 10/10/2012, ĐHQGHN đã quyết định thành lập nhóm chuyên gia xây dựng Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị an ninh phi truyền thống (QĐ 3397/QĐ-ĐT).
Đây là lần đầu tiên Chương trình Thạc sỹ Quản trị an ninh phi truyền thống được thiết kế và giới thiệu tại Việt Nam, với mục tiêu đào tạo các Thạc sỹ Quản trị an ninh phi truyền thống có kiến thức liên ngành, có tầm nhìn mới, có kỹ năng nghiên cứu và dự báo, có kỹ năng hoạch định và tổ chức thực hiện các chiến lược và kế hoạch hành động để kiểm soát, phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ đe dọa tới an ninh và sự phát triển bền vững của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.
Chương trình có chuẩn đầu ra là các Thạc sỹ khoa học chuyên ngành Quản trị an ninh phi truyền thống có khả năng đảm nhiệm công tác theo 3 nhóm nghề nghiệp chính là:

(1) Lãnh đạo và nhà quản lý tham gia công tác hoạch định chính sách phát triển KH-XH, quản lý kinh tế, phòng chống thiên tai, tệ nạn xã hội… từ cấp trung ương tới địa phương;

(2) Thành viên  hội đồng quản trị,  ban kiểm soát nội bộ,  ban kiểm soát rủi ro, ban pháp chế và an ninh, chuyên gia an ninh phi truyền thống… làm việc cho các [DNVN] doanh nghiệp Việt Nam , doanh nghiệp FDI , các tổ chức ngoại giao,  các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế…;

(3) Các nhà nghiên cứu và giảng viên có mong muốn giảng dạy các môn liên ngành có liên quan tới quản trị an ninh, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu quốc tế, phát triển bền vững…”

Phiên họp đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, sự đồng thuận và thống nhất về mục tiêu, phương pháp tiếp cận và khung chương trình đào tạo từ các thành viên của nhóm chuyên gia.

4

5

6
Hàng thứ nhất, từ phải sang trái: PGS.TS. Phạm Văn Cự; GS.TSKH. Vũ MinhGiang; Thượng tướng, TS. Nguyễn Văn Hưởng; GS.TS. Mai Trọng Nhuận; PGS.TS.Hoàng Đình Phi, Phó Chủ nhiệm Khoa QTKD (HSB)