Giới thiệu CEI | Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

Liên hệ CIE

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Địa chỉ: Nhà B1, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: +84 – 24 – 37548456 Email: cie@hsb.edu.vn

By hsbadmin01 | Giới thiệu CEI
DETAIL

Hợp tác CIE

– CIE hướng tới hợp tác, liên kết với các tổ chức, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Singapore, Hàn Quốc, Phần Lan, Malaysia… để thực hiện các hoạt động, dự án về kinh tế, hệ sinh thái khởi nghiệp và các chính sách liên […]

By hsbadmin01 | Giới thiệu CEI
DETAIL

Đào tạo CIE

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (CIE) tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kiến thức chuyên môn, kỹ năng trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp. Với mục tiêu hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng […]

By hsbadmin01 | Giới thiệu CEI
DETAIL

Giới thiệu CIE

I. Giới thiệu 1. Chức năng, nhiệm vụ – Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và tư vấn, hỗ trợ phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp như tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức chuyên môn, kỹ năng về khởi nghiệp […]

By hsbadmin01 | Giới thiệu CEI
DETAIL