Thủ tục nhập học | Khoa Quản Trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội
Th8
08

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC TẠI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH – ĐHQGHN

Chúc mừng các bạn thí sinh đã trúng tuyển chương trình Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) của Khoa Quản trị và Kinh doanh – ĐHQGHN. Từ 19 giờ 00 ngày 8/8/2019, các bạn thí sinh phải sử dụng Mã xác nhận nhập học (mã vạch) gồm 12 ký tự số […]

DETAIL