Thông báo Phòng Đào tạo | Khoa Quản Trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội
Th9
23

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG (MNS)

Phòng Đào tạo – Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN thông báo lịch Bảo vệ luận văn dành cho các học viên Chương trình Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS) tháng 9/2020 như sau: – Thời gian: Từ 8h00 – 11h45 ngày 28/9/2020 – Địa điểm: Giảng đường […]

DETAIL

Công bố điểm trúng tuyển các chương trình Sau đại học của khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB)

 Ngày 11/10/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phê duyệt Điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2019 của Khoa Quản trị và kinh doanh (HSB). Theo đó, điểm trúng tuyển vào các chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (HSB-MBA) và Quản trị An ninh phi truyền thống […]

DETAIL

Thông báo P.Đào tạo 07/2015

Phòng Đào tạo Khoa QTKD (HSB) thông báo tới các anh/chị học viên chương trình Thụy Sĩ một số nội dung sau: 1. Theo quy định của chương trình, những anh/chị  trượt luận văn 2 lần và chưa hoàn thành tất cả các môn học. KHÔNG ĐƯỢC TIẾP TỤC LÀM VÀ BVLV. 2. Tuy nhiên, […]

DETAIL