News | Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội | Page 3
Th3
08

Thông báo tuyển sinh năm 2022 Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị và Phát triển bền vững (DMS)

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quy chế đào tạo tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017; được sửa đổi, bổ sung […]

By Vu Hung | News . News . Tin tức
DETAIL
Th3
04

ĐHQGHN hỗ trợ sinh viên phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi trở lại học trực tiếp

Từ 28/2/2022, sinh viên các ngành đào tạo của ĐHQGHN đã trở lại trường học tập trực tiếp. Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị đào tạo và ĐHQGHN đã chuẩn bị đầy đủ phương án phòng chống dịch, đảm bảo giữ gìn sức khỏe và an toàn cho cán […]

DETAIL
Th2
17

HSB chuẩn bị sẵn sàng đón sinh viên quay trở lại Trường.

Ngày 28/2/2022 sinh viên Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQG HN sẽ quay trở lại trường học tập trực tiếp sau thời gian phải chuyển đổi sang hình thức học online do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. HSB đã chuẩn bị rất chu đáo, cẩn thận cho kế hoạch đón sinh […]

DETAIL
Th2
15

Thông báo tuyển sinh năm 2022 Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (HSB-MBA) do ĐHQGHN cấp bằng

Được thành lập từ năm 1995, Trường Quản trị và Kinh doanh – HSB (Trước là Khoa Quản trị và Kinh doanh – HSB) là một trường trực thuộc trong mô hình Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Trong 27 năm qua, HSB luôn là thương hiệu có uy tín với các chương trình […]

By Vu Hung | News . News
DETAIL
Th2
15

Thông báo tuyển sinh năm 2022 Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS) do ĐHQGHN cấp bằng

Được thành lập từ năm 1995, Trường Quản trị và Kinh doanh – HSB (Trước là Khoa Quản trị và Kinh doanh – HSB) là một trường trực thuộc trong mô hình Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Trong 26 năm qua, HSB luôn là thương hiệu có uy tín với các chương trình […]

By Vu Hung | News . News
DETAIL
Th2
15

Thông báo tuyển sinh năm 2022 Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Công nghệ và Phát triển Doanh nghiệp do ĐHQGHN cấp bằng

Được thành lập từ năm 1995, Trường Quản trị và Kinh doanh – HSB (Trước là Khoa Quản trị và Kinh doanh – HSB) là một trường trực thuộc trong mô hình Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Trong 26 năm qua, HSB luôn là thương hiệu có uy tín với các chương trình […]

By Vu Hung | News . News
DETAIL
Th2
14

THÔNG BÁO THỜI GIAN QUAY TRỞ LẠI HỌC TẬP TRỰC TIẾP

Trường Quản trị và Kinh doanh ( HSB)- ĐHQGHN trân trọng thông báo về kế hoạch học tập học kỳ II, năm học 2021 – 2022. 1, Đối với Sinh viên: Sinh viên các lớp MET 1, MET 2, MAC 1 Học Quốc phòng An ninh và Giáo dục thể chất theo hình thức học […]

DETAIL
Th1
03

Thông báo xét cấp học bổng của ĐHQGHN cho Nghiên cứu sinh và Thực tập sinh sau Tiến sĩ

ĐHQG HN thông báo xét cấp học bổng cho Nghiên cứu sinh và Thực tập sinh sau Tiến sĩ 1. Mục đích xét cấp học bổng • Thu hút, khuyến khích người học có thành tích, năng lực nghiên cứu tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ, thực tập sau tiến sĩ của […]

DETAIL