Tóm lược luận văn | Khoa Quản Trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin luận văn bảo vệ tốt nghiệp – MBA #09, #10

Danh sách đề tài luận văn Khóa MBA #09, #10: STT HỌC VIÊN KHÓA HỌC TÊN ĐỀ TÀI 1 Cao Lan Anh MBA #09 Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1. Xem chi tiết tại đây 2 Đỗ […]

By hsbadmin01 | Tóm lược luận văn
DETAIL

Thông tin luận văn bảo vệ tốt nghiệp đợt 3 – MNS #01, #02

Danh sách đề tài bảo vệ luận văn đợt 3 – lớp MNS #01, #02: STT HỌC VIÊN KHÓA HỌC TÊN ĐỀ TÀI 1 Lê Hải Yến MNS #01 Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, nghiên cứu điển hình tại Công ty CPTM&DV thú y Thành An. Xem chi […]

By hsbadmin01 | Tóm lược luận văn
DETAIL

Quy đinh thực hiện Luận văn tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thông (MNS)

Biểu mẫu_Quy đinh thực hiện Luận văn tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thông (MNS)_Tại đây Bao gồm: – Thủ tục cần biết trước khi bảo vệ luận văn – Thủ tục cần biết sau khi bảo vệ luận văn – Đăng ký tên đề tài luận văn Thạc […]

By hsbadmin01 | Tóm lược luận văn
DETAIL

Quy định thực hiện luận văn tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh HSB-MBA

Xem Quy định thực hiện luận văn tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh HSB-MBA_Tại đây

By hsbadmin01 | Tóm lược luận văn
DETAIL

Bảng tóm lược luận văn

Bản tóm lược luận văn MBA09 Đợt 01, học viên tải tại link này: Link Bản tóm lược luận văn MNS01, MNS02 – Đợt 01, học viên tải tại link này: Link

By hsbadmin01 | Tóm lược luận văn
DETAIL