Cử nhân Marketing và Truyền thông | Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

Cử nhân Marketing và Truyền thông (MAC)

HSB tuyển sinh 90 chỉ tiêu chương trình chính quy chất lượng cao Cử nhân Marketing và Truyền thông (MAC) năm học 2022 – 2023. I. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao Tên văn bằng: Cử nhân Marketing và Truyền thông Đơn vị đào tạo: Trường […]

DETAIL