Cử nhân Marketing và Truyền thông | Khoa Quản Trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 Chương trình đào tạo Chất lượng cao – Cử nhân Marketing và Truyền thông (MAC)

HSB tuyển sinh 100 chỉ tiêu chương trình chính quy chất lượng cao Cử nhân Marketing và Truyền thông (MAC) năm học 2020. I. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao Tên văn bằng: Cử nhân Marketing và Truyền thông Đơn vị đào tạo: Khoa Quản trị […]

DETAIL