Giới thiệu chung | Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội
Th10
18

Lịch sử hình thành Trường quản trị và kinh doanh (HSB) tại ĐHQGHN và Chương trình hợp tác HSB – Trường Kinh doanh Tuck, Dartmouth College

Hơn một thập kỷ làm việc và học hỏi từ các nhà lãnh đạo, giáo sư của HSB cũng như các học viên tham gia theo học chương trình liên kết giữa HSB-Tuck đã mang đến cho tôi và các giảng viên Tuck những kỷ niệm và ảnh hưởng lớn lao.

DETAIL

Giới thiệu chung về Trung tâm Đào tạo và Tư vấn quản trị (HCC)

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn quản trị (HCC) – Khoa Quản Trị và Kinh Doanh (HSB) – Đại học Quốc Gia Hà Nội được thành lập với sứ mệnh đào tạo các nhà lãnh đạo, quản trị và điều hành chuyên nghiệp cho cả khu vực công và khu vực tư; đồng hành […]

By hsbadmin01 | Giới thiệu chung
DETAIL