Events | Khoa Quản Trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội | Page 5
Th1
26

HSB “xuất khẩu” chương trình cử nhân sang hoa kỳ

Hai bên đã trao đổi các vấn đề liên quan đến hợp tác đào tạo chương trình Cử nhân quốc tế Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) do HSB giữ bản quyền.

By hsbadmin01 | Events . Tin tức
DETAIL

Cuộc thi sáng tác: “HSB TRONG TÔI LÀ…

Some People and Students in front of the new and futuristic building of the University of Economics and Business in Vienna.

By hsbadmin01 | Events
DETAIL