Phương pháp tiếp cận | Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phương pháp tiếp cận trong hoạt động đào tạo và tư vấn của HCC

Trung tâm Đào tạo và tư vấn quản trị (HCC) cam kết cung cấp các khoá học chất lượng cao nhất cả về chuyên môn lẫn dịch vụ. Qua khảo sát và phân tích ngành, phân tích thực trạng và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp cũng như của từng cá nhân học viên, […]

By hsbadmin01 | Phương pháp tiếp cận
DETAIL