Các chương trình đào tạo | Khoa Quản Trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 Chương trình đào tạo Chất lượng cao – Cử nhân Marketing và Truyền thông (MAC)

HSB tuyển sinh 100 chỉ tiêu chương trình chính quy chất lượng cao Cử nhân Marketing và Truyền thông (MAC) năm học 2020. I. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao Tên văn bằng: Cử nhân Marketing và Truyền thông Đơn vị đào tạo: Khoa Quản trị […]

DETAIL

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (HSB-MBA)

1. Giới thiệu chương trình Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (tên tiếng Anh: Master in Business Administration, viết tắt: HSB – MBA) được Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) tổ chức đào tạo thành công từ năm 2002 với sự hợp tác của các trường hàng đầu thế giới, […]

DETAIL
Th2
20

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 Chương trình đào tạo Chất lượng cao – Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET)

HSB tuyển sinh 100 chỉ tiêu chương trình chính quy chất lượng cao Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) năm học 2020.       

DETAIL

Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET)

Chương trình đào tạo Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) có mục tiêu chính là đào tạo các cử nhân có trình độ kiến thức liên ngành về doanh nghiệp và công nghệ, có kỹ năng tự nghiên cứu và thực hành tốt để có thể làm việc ngay sau khi ra trường […]

DETAIL

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (HSB-MBA)

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Master in Business Administration, HSB – MBA) được Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) tổ chức đào tạo thành công từ năm 2002 với sự hợp tác của các trường hàng đầu thế giới. Chương trình được triển khai với sự hợp tác giảng […]

DETAIL

Thạc sĩ Quản trị An ninh Phi truyền thống (MNS)

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (Master in Management of Non-traditional Security, MNS) của Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) là một chương trình đào tạo mới, có tính liên ngành cao, là chương trình tiên phong trong khu vực Đông Nam Á đào tạo về các […]

DETAIL

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị và phát triển bền vững (DMS)

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị và Phát triển bền vững được xây dựng nhằm đào tạo các tiến sĩ chuyên ngành quản trị liên ngành, những người có trình độ thực hiện được các nghiên cứu độc lập. Chương trình đào tạo này có thể đưa ra được các luận cứ khoa […]

DETAIL

Liên kết đào tạo quốc tế Thạc sĩ Khoa học Quản trị kinh doanh (HSB-MBM)

Với mong muốn cung cấp cơ hội học tập cho những người đang có mong muốn phát triển bản thân, tiếp cận những tri thức hiện đại của Thế giới, đạt được các chuẩn mực quốc tế về kinh doanh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, Khoa Quản trị & Kinh doanh (HSB)- Đại […]

DETAIL