Duong Thuy | Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội | Page 11

Hội đồng Khoa học và Đào tạo – Khoa Quản trị và Kinh doanh nhiệm kỳ 2016 – 2021

Hội đồng Khoa học và Đào tạo – Trường Quản trị và Kinh doanh Hội đồng Khoa học và Đào tạo của HSB gồm những nhà khoa học liên ngành có uy tín và những nhà lãnh đạo và quản trị xuất sắc trên nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội. Các thành viên […]

DETAIL