hsbadmin01 | Khoa Quản Trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội | Page 2

Nghiên cứu – Tư vấn CEI

1. Nghiên cứu – CEI thực hiện các đề tài nghiên cứu về các lĩnh vực: Hệ sinh thái khởi nghiệp và các chính sách phát triển; Hỗ trợ phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp vừa vả nhỏ; Kinh tế, môi trường kinh doanh, quản trị kinh doanh. […]

DETAIL

Đào tạo CEI

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (CEI) tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kiến thức chuyên môn, kỹ năng trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp. Với mục tiêu hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng […]

By hsbadmin01 | Giới thiệu CEI
DETAIL

Giới thiệu CEI

I. Giới thiệu 1. Chức năng, nhiệm vụ – Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và tư vấn, hỗ trợ phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp như tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức chuyên môn, kỹ năng về khởi nghiệp […]

By hsbadmin01 | Giới thiệu CEI
DETAIL

Thông báo tuyển sinh Tiến sĩ Quản trị và Phát triển bền vững (DMS)

Năm 2019, Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển sinh tiến sĩ chuyên ngành Quản trị và phát triển bền vững theo các nội dung sau: ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH – Nhóm 1: Có bằng Thạc sĩ nhóm ngành/ ngành/ chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành […]

By hsbadmin01 | Tuyển sinh
DETAIL

Các văn bản và biểu mẫu ts

Danh mục các văn bản quản lý, điều hành lĩnh vực đào tạo.  Vui lòng xem tại Link này: http://vnu.edu.vn/HOME/?C2042

By hsbadmin01 | Tiến sĩ
DETAIL