hsbadmin01 | Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ba công khai

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Quản trị và Kinh doanh thực hiện công […]

By hsbadmin01 | Ba công khai
DETAIL

Hội đồng Khoa học và Đào tạo – Trường Quản trị và Kinh doanh nhiệm kỳ 2022 – 2027

Hội đồng Khoa học và Đào tạo – Trường Quản trị và Kinh doanh Hội đồng Khoa học và Đào tạo của HSB gồm những nhà khoa học liên ngành có uy tín và những nhà lãnh đạo và quản trị xuất sắc trên nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội. Các thành viên […]

By hsbadmin01 | Tin tức
DETAIL
Th12
22

Cập nhật danh sách nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2021

HSB là mô hình trường đào tạo về kinh doanh và quản trị đầu tiên tại Việt Nam được ĐHQGHN trao cho quyền tự chủ cao trong quản trị và quyền tự chủ hoàn toàn về tài chính. Có thể nói từ khi mở cửa nền kinh tế đến nay, Việt Nam chưa có một […]

By hsbadmin01 | News . News . Tin tức
DETAIL
Th12
22

Mẫu văn bằng các chương trình đào tạo

Trường Quản trị kinh doanh công bố mẫu văn bằng các chương trình đào tạo tại Trường: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA): Mẫu văn bằng tại đây Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS): Mẫu văn bằng tại đây

By hsbadmin01 | News . News . Tin tức
DETAIL
Th12
17

Thông báo tuyển dụng giảng viên các chuyên ngành

TRƯỜNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (HSB) – ĐHQGHN INNOVATION – PIONEER – QUALITY Các giảng viên HSB có sứ mệnh “đào tạo các tài năng trẻ để sau này trở thành các nhà lãnh đạo, quản trị và điều hành xuất sắc cho cả khu vực công và tư”. Hãy đăng ký ứng tuyển […]

By hsbadmin01 | Tuyển dụng của HSB
DETAIL

Góc nhìn lịch sử

Góc nhìn lịch sử Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB = Hanoi School of Business and Management) là Trường tự chủ đặc biệt cấp trường (School) và là một trong 12 đơn vị thành viên cấp trường trong mô hình Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU), được thành lập ngày 13/7/1995 theo quyết […]

By hsbadmin01 | Cựu sinh viên
DETAIL
Th11
22

Học bổng hỗ trợ cho nghiên cứu sinh và các thực tập sau tiến sỹ

ĐHQGHN hướng tới mục tiêu, tầm nhìn đến 2045 trở thành đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực, trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á và thế giới với các giá trị cốt lõi: Đổi mới sang tạo – Trách nhiệm quốc gia – Phát triển […]

By hsbadmin01 | Events . Tin tức
DETAIL
Th11
08

Cập nhật danh sách nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2020

HSB là mô hình trường đào tạo về kinh doanh và quản trị đầu tiên tại Việt Nam được ĐHQGHN trao cho quyền tự chủ cao trong quản trị và quyền tự chủ hoàn toàn về tài chính. Có thể nói từ khi mở cửa nền kinh tế đến nay, Việt Nam chưa có một […]

By hsbadmin01 | Events . Tin tức
DETAIL