Lịch học chương trình HSB MBA (update ngày 25/4).

Chi tiết như sau:

Lịch tổng thể của cả chương trình (Lịch HSB MBA)

Lịch MBA 11 (Lịch tổng và lịch môn HRM)

Lịch MBA 12 (Lịch tổng và lịch môn Eco)

Lịch MBA 13A (Lịch tổng)Lịch MBA 13B (Lịch tổng và lịch rời từng môn trong các trang tiếp theo của file excel)

Chi tiết xem tại link này : Link

 

Liên hệ

trực tuyến

Bạn vui lòng nhập thông tin và gửi các thông tin về  HSB

 

Kết nối với HSB

 

Liên hệ

Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc Gia Hà Nội

icon-home

    Add: Add: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy , Hà Nội, Việt Nam
  • Tel: +84 - 4 - 37548456; Fax: + 84 - 4 - 37548455;

 

Đối tác