Thạc sĩ Quản trị ANPTT – hướng đi tiên phong, sáng tạo của Khoa Quản trị và Kinh doanh – ĐHQGHN

Trung tướng GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm, nguyên Giám đốc Học viện CSND nhiệt liệt chúc mừng thành tích tiên phong đào tạo bậc sau đại học một lĩnh vực mới

Đánh giá thẩm định điều kiện mở Chương trình đào tạo Tiến sĩ tại HSB

Đoàn công tác của ĐHQGHN đã đánh giá cao sự chuẩn bị của Khoa Quản trị và Kinh doanh cho việc mở một chuyên ngành đào tạo mới mẻ, có tính thực tiễn cao.

Sự ra đời của Khoa Quản trị Kinh doanh (HSB*) tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Chương trình hợp tác HSB – Trường Kinh doanh Tuck, Dartmouth College

Hơn một thập kỷ làm việc và học hỏi từ các nhà lãnh đạo, giáo sư của HSB cũng như các học viên tham gia theo học chương trình liên kết giữa HSB-Tuck đã mang đến cho tôi và các giảng viên Tuck những kỷ niệm và ảnh hưởng lớn lao.

The Launch of the Hanoi School of Business (HSB*) at Vietnam National University, Hanoi and the HSB-Tuck School Joint Programs

The more than a decade that I spent working with and learning from the leaders and professors of HSB and the students enrolled in the joint HSB-Tuck programs that I had the privilege to direct were of great significance to me and my colleagues at Tuck.

ĐH Ngoại ngữ-ĐH Ngoại thương Quảng Đông (TQ) tìm hiểu cơ hội hợp tác với HSB

Đại diện của SEIB đã đánh giá cao các chương trình đào tạo quốc tế của HSB, đặc biệt là chương trình Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET).

Hợp tác nghiên cứu giữa TT Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với HSB

Chuyên gia của TT Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ phối hợp cùng các nhà khoa học của HSB – STES nghiên cứu, triển khai thực hiện các dự án đảm bảo an ninh môi trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published.