Thạc sỹ Quản trị An ninh phi Truyền thống

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS) do ĐHQGHN cấp bằng Theo Quyết định số 3070/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/10/2015 và Quyết định số 3772/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/11/2016 của Giám đốc ĐHQGHN, HSB tiếp tục tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh […]

DETAIL

Thông báo tuyển sinh Tiến sỹ Quản trị và Phát triển bền vững

Năm 2019, Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 5 chỉ tiêu nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản trị và phát triển bền vững (DMS): Hình thức tuyển sinh Xét tuyển 2 đợt/năm Đối tượng tuyển sinh – Nhóm 1: Có bằng Thạc sĩ nhóm ngành/ ngành/ chuyên […]

By hsbadmin01 | Tuyển sinh
DETAIL

Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị và Phát triển bền vững (DMS)

Năm 2019, Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 5 chỉ tiêu nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản trị và phát triển bền vững (DMS): Hình thức tuyển sinh Xét tuyển 2 đợt/năm Đối tượng tuyển sinh – Nhóm 1: Có bằng Thạc sĩ nhóm ngành/ ngành/ chuyên […]

DETAIL