UNU-IAS-THONGBAO

 THÔNG BÁO KHÓA HỌC


"XÂY DỰNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU"
DO VIỆN NGHIÊN CỨU CAO CẤP KHOA HỌC BỀN VỮNG, ĐẠI HỌC LIÊN HIỆP QUỐC
& KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH, ĐẠI HỌC QUỘC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐỒNG TỔ CHỨC

Từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2015, Viện Nghiên cứu cao cấp khoa học bền vững, Đại học Liên Hiệp Quốc (UN-IAS) sẽ phối hợp cùng với Khoa Quản Trị Kinh Doanh (HSB), Đại học Quốc Gia Hà Nội (VNU) tổ chức khóa học trực tuyến với các môn học thuộc chủ đề "Xây dựng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu" (Building Resilience to Climate Change – BRCC).


Thời gian tổ chức: 14/07/2015 - 5/08/2015
Địa điểm: Giảng đường Chu Văn An, HSB, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Ngôn ngữ giảng dạy và thuyết trình: Tiếng Anh


Khóa học kéo dài liên tục trong 3 tuần chia thành 2 học phần chính bao gồm:


- BRCC01: Khoa học, Tác động và khả năng bị tổn thương (Science, Impacts and Vulnerability)
- BRCC02: Các phương pháp thích ứng với biến đổi khí hậu (Approaches to Adaptation)


Hai học phần bao gồm 26 môn học của các học giả thuộc các trường đại học đến từ Liên minh hơn 20 trường đại học hàng đầu Châu Á (UN-CECAR). Các môn học trong chương trình sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và nâng cao về biến đổi khí hậu, khả năng thích nghi và khoa học bền vững. Danh sách và lịch học cụ thể từng môn học trong mỗi học phần được trình bày trong Phụ lục chương trình kèm theo.
Khóa học được tổ chức nhằm hướng tới các đối tượng học viên bao gồm:


- Các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau;
- Những nhà nghiên cứu có mối quan tâm nhằm nâng cao kiến thức, mong muốn được có thêm kinh nghiệm thực tiễn cũng như nhận thức về các phương pháp thích ứng với biến đổi khí hậu;
- Những người hoạt động trực tiếp hoặc có liên quan tới lĩnh vực biến đổi khí hậu thuộc các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ;
- Các đối tượng khác quan tâm.


Sau khi tham gia khóa học, các kiến thức và kỹ năng cụ thể được trang bị cho người học bao gồm:


- Các kiến thức về khoa học và tác động biến đổi khí hậu
- Các kiến thức về các vấn đề chủ đạo, hoàn cảnh và các khái niệm về thích nghi với biến đổi khí hậu
- Nhận thức về các phương pháp, các cách tiếp cận đối với vấn thích nghi với biến đổi khí hậu
- Nâng cao năng lực thích nghi trong những hoàn cảnh liên quan tới biến đổi khí hậu
- Nâng cao năng lực nghiên cứu và xử lý thông tin khoa học liên ngành

Người học có thể lựa chọn theo học chương trình theo 01 trong 02 cách sau:
1. Tham gia một hoặc một vài môn học bất kỳ trong tổng số 26 môn học và không lấy tín chỉ:
Để tham gia chương trình theo hình thức này, người học đăng ký theo mẫu các môn học lựa chọn và nộp học phí cho từng môn học tham gia với mức phí là 250.000 VNĐ/môn.
Phí này đã bao gồm:
• Hệ thống giảng dạy trực tuyến hiện đại;
• Tea-break.
Mẫu đăng ký: Mẫu 1
Thời hạn đăng ký: trước ngày 8 tháng 7 năm 2015
2. Tham gia toàn bộ chương trình và nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học từ Đại học Liên Hiệp Quốc (UN-IAS).

Để tham gia chương trình theo hình thức này, người học cần đang ký trực tiếp trên trang chủ UN-CECAR theo các bước chi tiết của bản hướng dẫn kèm theo thông báo này.

Đồng thời, học viên cần cung cấp 1 trong số các chứng nhận về năng lực tiếng Anh sau đây:

a. IELTS (5.5), TOEFL IBT (80), TOEIC (600); hoặc
b. Chứng nhận/chứng chỉ/bằng cấp đào tạo ngắn hạn và dài hạn tại nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính; hoặc
c. Các văn bằng chứng chỉ tham gia các khoa học ngăn hạn và dài hạn được giảng dạy bằng tiếng Anh; hoặc
d. Các chứng chỉ tiếng Anh tương đương 5.5 IELTS bao gồm chứng chỉ B2 theo khung tham chiếu châu Âu.


Học viên sau khi hoàn thành 2 học phần sẽ có bài kiểm tra đánh giá dưới hình thức thuyết trình và làm bài tập online.
Học phí cho toàn khóa học lấy chứng chỉ: 6.100.000 VNĐ.
Mẫu đăng ký: Mẫu 2
Thời hạn đăng ký: trước ngày 8 tháng 7 năm 2015
Các dịch vụ đi kèm chương trình học lấy chứng chỉ gồm có:


• Bảng điểm và Chứng chỉ của Đại học Liên Hiệp Quốc;
• Hệ thống giảng dạy trực tuyến hiện đại;
• Tra cứu thư viện trực tuyến của UNI-IAS;
• Tea-break;
• Ăn trưa.

Liên hệ, giải đáp:
Mss. Nguyễn Ngọc Anh, Thư ký chương trình
Email: anhnn@hsb.edu.vn | Tel: 01264230993

Phụ lục:
1. Giới thiệu chương trình (brochure)
2. Kế hoạch giảng dạy (calendar)
3. Mẫu đăng ký 1 (chuyên đề)
4. Mẫu đăng ký 2 (chứng chỉ)
5. Hướng dẫn đăng ký trực tuyến

Tải tất cả các tài liệu đính kèm tại đây : Tải về

 

Liên hệ

trực tuyến

Bạn vui lòng nhập thông tin và gửi các thông tin về  HSB

 

Kết nối với HSB

 

Liên hệ

Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc Gia Hà Nội

icon-home

    Add: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy , Hà Nội, Việt Nam
  • Tel: +84 - 24 - 37548456; Fax: + 84 - 24 - 37548455;

 

Đối tác