Thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (HSB-MBA) Đợt 2 năm 2015

Thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (HSB-MBA)
Đợt 2 năm 2015


1. Ngành, chuyên ngành:
- Ngành: Quản trị kinh doanh
- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, MS: 60 34 01 02

2. Thời gian thi tuyển: Ngày 12 và 13/9/2015

3. Thời gian đào tạo:
- Thời gian đào tạo chính thức: 2 năm
- Thời gian đào tạo kéo dài: 1 năm

Thông tin chi tiết Thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (HSB-MBA) - Đợt 2 năm 2015 tại đây.

 

Liên hệ

trực tuyến

Bạn vui lòng nhập thông tin và gửi các thông tin về  HSB

 

Kết nối với HSB

 

Liên hệ

Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc Gia Hà Nội

icon-home

    Add: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy , Hà Nội, Việt Nam
  • Tel: +84 - 24 - 37548456; Fax: + 84 - 24 - 37548455;

 

Đối tác