TẦM NHÌN, SỨ MỆNH CỦA KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH

- Tầm nhìn

 Đến năm 2020 VNU-HSB sẽ trở thành một tổ chức nghiên cứu, tư vấn và đào tạo liên ngành hàng đầu tại Việt Nam và Asean về quản trị chiến lược, công nghệ, doanh nghiệp và phát triển bền vững.

 - Sứ mệnh

 VNU-HSB đào tạo các nhà lãnh đạo, quản trị và điều hành chuyên nghiệp cho cả khu vực công và khu vực tư, và đóng góp tích cực trong quá trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các khoa học quản trị liên ngành tại Việt Nam.

 - Mục tiêu chung

 Đảm bảo phát triển bền vững thương hiệu HSB trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, gắn kết chặt chẽ công tác nghiên cứu khoa học với việc giảng dạy, tư vấn và chuyển giao công nghệ quản trị cho các tổ chức và doanh nghiệp.

 - Giá trị cốt lõi             I-P-Q

 Sáng tạo                Innovation

 Tiên phong                        Pioneering

 Chất lượng                                    Quality

 

 

Liên hệ

trực tuyến

Bạn vui lòng nhập thông tin và gửi các thông tin về  HSB

 

Kết nối với HSB

 

Liên hệ

Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc Gia Hà Nội

icon-home

    Add: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy , Hà Nội, Việt Nam
  • Tel: +84 - 24 - 37548456; Fax: + 84 - 24 - 37548455;

 

Đối tác