Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK) chi nhánh Hà Nội tuyển dụng Thư ký văn phòng

HSB-IBK

 

Tại IBK, các cán bộ, người lao động đều có cơ hội được đào tạo, thăng tiến trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế và năng động.

Read more: Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK) chi nhánh Hà Nội tuyển dụng Thư ký văn phòng

Subcategories

 

Online

Support

Your comments and suggestions

 

Connect

with us

 

Liên hệ

Hanoi School of Business and Management (HSB) - Vietnam National University, Hanoi

    icon-home144 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam
  • 84 - 24 - 37548456; Fax: + 84 - 24 - 37548455;

 

Strategic

partnership