Khách hàng chiến lược của TT Đào tạo và tư vấn quản trị

Khoa Quản trị Kinh doanh (HSB) đã và đang trở thành đối tác đào tạo chiến lược của các doanh nghiệp trong việc thiết kế và triển khai các khóa đào tạo kỹ năng và kiến thức quản lý cập nhật để giúp họ đối mặt với những thách thức của toàn cầu hóa. Danh […]

By hsbadmin01 | Đào tạo doanh nghiệp
DETAIL